تبلیغات
tanz - امسال ؛ سال «مار» زهر مار نشه صلواااااااااااااااااااااااااااات !
tanz
be name tak hesabdar va hesabrase hasti

من به یه نکته ای پی بردم
انقدر که تو خوردن کیوی تنوع هست تو خوردن هیچ خوردنی رو کره زمین نیست
یکی چهار قاچ میکنه
یکی با پوست میخوره
یکی پوست میکنه
یکی حلقه حلقه میکنه
اصن یه وضعی داره این کیوی بدبخت 


*************

آدم باید یکیو داشته باشه که ساعت سه شب بش زنگ بزنه

یه دفه ببینه یارو داره با یکی دیگه صحبت میکنه.
عن بشه شکست عقشی بخوره . بعدش بگیره بکپه.

*************من به یه نکته ای پی بردم
انقدر که تو خوردن کیوی تنوع هست تو خوردن هیچ خوردنی رو کره زمین نیست
یکی چهار قاچ میکنه
یکی با پوست میخوره
یکی پوست میکنه
یکی حلقه حلقه میکنه
اصن یه وضعی داره این کیوی بدبخت 


*************

آدم باید یکیو داشته باشه که ساعت سه شب بش زنگ بزنه

یه دفه ببینه یارو داره با یکی دیگه صحبت میکنه.
عن بشه شکست عقشی بخوره . بعدش بگیره بکپه.

*************


با خواهرم رفتم خرید،3 تا روسری برداشته میگه کدوم قشنگتره؟!!!من گفتم سرخابیه،سرخابیو گذاشته زمین میگه از بین این بنفشه و آبیه کدوم؟!!!گفتم آبیه!!!بنفشه رو گرفت سمت فروشنده گفت اینو میخوام...
من:
فروشنده:
خواهرم:
مغازه داران اطراف:
صنف روسری فروشا:
کلا فک کنم به روش حذفی نظر خواهی میکنه!!!!

************

خونه مادربزرگم بودیم صحبت از عشق و عاشقی در نگاه اول شد بابام گفت عشق یعنی بار اول که طرفو می بینی قلبت یهو هری بریزه پایین! مث من که وقتی ایشونو (اشاره به مادرم) دیدم قلبم تکون خورد!
مادربزرگم نه گذاشت نه برداشت , سریع گفت : مطمئنی قلبت تکون خورد؟ جای دیگت تکون نخورد؟؟

***************

یه فیلم ساختن دختر و پسر شب اول عروسی شون میشینن تا صبح فیلم نامه مینویسن... دختر خالم8 سالشه داشت فیلمو میدید گفت: اینا فکر کردن ما خریم یا واقعا خودشون خرن حالیشون نیست شب اول عروسی وقت این مسخره بازیا نیست!

***************

یه ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ
ﺍﮔﻪ ﺑﻴﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻳﺖ ﺟﻮﺍﺑﺖ ﭼﻴﻪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻨﻔﻲ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭼﺮﺍ؟ ﮔﻔﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﺘﺎﻫﻠﻢ!!!
ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻛﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻱ؟! ﮔﻔﺖ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ
ﭘﻴﺶ! ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺑﭽﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ ﺩﻭﺗﺎ
... ﺩﺍﺭﻡ! ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﮕﻔﺘﻲ؟ ﮔﻔﺖ: ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻤﺸﻮ
ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻲ!! ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻳﻨﻲ ﭼﻲ؟! ﮔﻔﺖ:
ﺍﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺘﻢ ! ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻴﺎﻡ
ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺗﻮ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﻲ ﻣﻴﻜﻨﻲ!
ﻛﻠﻲ ﻓﺤﺶ ﻋﻤﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﻥ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﻴﻜﺸﻲ؟! ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ
ﻛﻬ ﻤﻴﺪﻱ! ﻳﻪ ﺁﺷﻲ ﻭﺍﺳﺖ ﺑﭙﺰﻡ ﻛﻬ ﻨﮕﻮ...


*************

دختر همکلاسی من تو دانشگاه :
سلام , کامپیوترم ایراد پیدا کرده!
من : سلام , چه ایرادی ؟
همکلاسی : وقتی رمز عبورم رو میزنم به صورت ستاره در میاد!
من : خوب اون برای امنیته که خدایی نکرده وقتی تو اتاق, کسی هست دزدی نکنه رمزتون رو!
همکلاسیم : درسته , اما وقتی هم تنهام به صورت ستاره نمایش میده!

به نظرتون چرا آمریکا حمله نمی کنه؟؟


******************


مجید دلبندم یادتونه؟؟!
ﻣﺠﯿﺪ ﺩﻟﺒﻨﺪﻡ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟؟
- ﻫﯿﭽﯽ، ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺗﻮ ﭘﺎﻟﻪ.
- ﭘﺴﺮﻡ، ﭘﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﭼﺎﻟﻪ.
- ﭼﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﮔﻠﻪ .
- ﺍﻭﻥ ﻻﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﻻﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺑﺮ ﻣﯿﺎﺩ .
- ﺍﻭﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﻫﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ.
- ﺍﻭﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﻪ.
- ﺍﻭﻥ ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ.
- ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﺧﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ.
- ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺳﺖ.
- ﺧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯾﻢ ﺗﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺖ.
- ﺍﻭﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺖ.
- ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﭙﺮﻥ .
- ﺍﻭﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺖ .
- ﻣﺎﻧﻊ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﮕﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺎﺯ .
- ﺍﻭﻥ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺖ
- ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺩﺍﺭﻩ.
- ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺠﯿﺪ ﺟﺎﻥ ﺍﻭﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﺎﯾﻪ.
- ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ .
- ﺍﻭﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺖ.
- ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﺪ .
- ﺍﻭﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺖ.
- ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ .......
- یادش بخیر.


****************


به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌پزشک پرسیدم شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟

روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند.

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌تر است.

روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد. شما می‌خواهید تخت‌تان کنار پنجره باشد؟

نمیخواد تظاهر کنین که شما به فکر سطل نیوفتادین ... شما دوست دارین تختتون کجا باشه ؟؟؟؟ :-)))


***************


آرزوهای من خیلی بی حیان
هیچ کدومشون جامه ی عمل نمی پوشن ... بی ادبااااا
کصافطااااااااااا...


***************


دقت کردید این رفیقا چه دخترای قشنگی تو فامیلشون دارند؟؟

ما 4 تا دختر هم تو فک و فامیل نداریم به عشقشون تیپ بزنیم بریم عید دیدنی ،همه از دم نر


****************


اعتراف میکنم 15 سال پیش برا اولین باری که کشتی کج دیدم، از بالا رخته خواب پریدم رو داداش کوچیکه و بیچاره دو تا دنده و دماغش شکست :-s هنوزم مشکل تنفسی داره :D


*********************


چند وخت پیش ک من خونه نبودم دو تا از همسایه هامون به جون هم افتادن و حسابی از خجالت هم دراومدن.

عصری که اومدم خونه با نهایت کنجکاوی از داداشم پرسیدم جریان چیه؟؟؟
داداشم چند ثانیه فکر کرد و گفت: اختلاف پتانسیل بین دو سر مدار.


**************

انقدری كه منتظر اومدن گوجه سبز هستم منتظر نیمه گمشدم نیستم ..


*****************

پیشنهاد می کنم نخونی :پی
اگه خوندی عواقبش پای خودت
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یه سوالی خیلی وقته فکرم رو مشغول کرده اینه که:
چرا پوست گوجه تحت هر شرایطی ( حتی وقتی که مدت هاست نخوردی ) توی استفراغت هســـــت


****************

هــر روزتـان نـــوروز

نــوروزتــان پیــــروز

پســـوردتــان مـــرمــوز

آپـــدیتـــتــان هــــرروز

مــاشینتـــان لـکــسوز

لـکسوزتـان کـم سـوز***************

اصلنم کم نبودن

خیلی هم باحال بودن

امیدوارم خوشتون اومده باشه رفقا

دمتون گرم

کامنت هم یادتون نره

نوع مطلب : دانستنی ها، ورزشی، طنز و خنده، اجتماعی، سرگرمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 13 شهریور 1396 06:46 ب.ظ
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have
discovered It positively useful and it has helped me out loads.
I hope to give a contribution & aid different customers like its helped me.

Great job.
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:43 ب.ظ
Hello, everything is going perfectly here and
ofcourse every one is sharing facts, that's in fact excellent, keep
up writing.
شنبه 30 اردیبهشت 1396 08:23 ب.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you
have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 02:52 ب.ظ
This is a topic which is near to my heart...
Thank you! Exactly where are your contact details though?
جمعه 25 فروردین 1396 10:14 ق.ظ
I was able to find good info from your blog articles.
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:48 ب.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am truly pleassant to read everthing at alone place.
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:14 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write
again soon!
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:12 ب.ظ
It's genuinely very complex in this busy life to
listen news on TV, thus I only use web for that purpose, and take the newest information.
چهارشنبه 16 فروردین 1396 04:16 ب.ظ
Excellent site. Plenty of helpful information here.
I'm sending it to a few buddies ans also sharing in delicious.

And certainly, thanks in your sweat!
سه شنبه 21 خرداد 1392 03:53 ب.ظ
سلام دوست عزیز سایتتان ( وب سایت) فوق العاده است من که واقعا لذت بردم کارتان درسته. ان شاءالله در کارهایت موفق باشی.خوشحال میشم اگه با هم تبادل لینک داشته باشیم.اگه هر دو وبلاگ منو لینک کنی بهت ایمان میارم و یک حساب ویژه ای برات باز می کنم.
شهرستان دانلود مطالب علمی-فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی http://dld-city.mihanblog.com
باشگاه علمی-فرهنگی دانش پژوهان مطالب جدید http://newsubjects.persianblog.ir

یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 08:15 ب.ظ
سلااااااااااااااااام..
چه طوری؟
امسال که از شروعش برا من بد بود!
شنبه 17 فروردین 1392 05:32 ب.ظ
=======================================
=============###======##=======###======
=======#======##======##======###=======
======###=====#############==###========
========##=####===========#####====###==
========###===================######====
==###==##=======================###=====
===####===========================##=##=
====##====================###======###==
====#===================#######=====#===
===##===================########====##==
===#=====####===========#######======#==
===#======###==============##========#==
===##===========================#===##==
===##==========================#====##==
====##=======================##====##===
=====##==####============####=====##====
======##====##############=======##=====
=======###=====================###======
==========###===============###=========
============#################===========
===================###==================
===================###==================
سلام.آپم بیا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


WEBLOG TANZ VA JALEB

مدیر وبلاگ : ramin
نویسندگان
نظرسنجی
بچه ها دوست دارید در چه زمینه ای کار کنیم؟
برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
دریافت همین آهنگ
head>

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما
head>

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما
head>


دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما
دریافت همین آهنگ

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما